Kontaktpersoner inom DiaNa

Inom TekNat finns flera koordinatorer som arbetar med kommunikationsträning, besök TURs sida och kommunikationsnätverket för mer information.

Katarina Andreasen för biologi och Lena Henriksson för X-programmet är DiaNa-koordinatorer som håller i kommunikationsträningen inom sitt ämne, informerar om DiaNa på kurser och är ibland med på själva DiaNa-övningen. Vi hjälper också lärarna med upplägg av övningarna och hur man lägger upp inlämningar i Studentportalen och kopplar dem till kommunikationsportföljen. Varje höst anordnar vi tillsammans med andra kommunikationskoordinatorer på TekNat fakultetens egen Studentkonferens. 

Katarina Andreasen - koordinator biologi

katarina.andreasen@ibg.uu.se, diana@ibg.uu.se
Tel: 018-471 6305

Jag är projektledare för DiaNa och samordnar kommunikationsträningen på TekNat och ansvarar för kommunikationsträningen i biologi. Jag undervisar också och från hösten 2012 är jag kursansvarig för kursen ”Biologens kompetenser och det vetenskapliga arbetssättet” där kompetenser som kommunikation tränas. Jag tycker att kommunikationsträning är oerhört viktigt. Oavsett vad du arbetar med behöver du kunna förmedla ditt ämne på ett bra och intresseväckande sätt. Och det är verkligen stimulerande att se hur studenterna utvecklar sin kommunikationsförmåga och växer med uppgiften under utbildningens gång!

Min fritid ägnar jag åt familjen och gärna i naturen eller trädgården.

Lena Henriksson - koordinator X

lena.henriksson@ibg.uu.se
Tel: 018-471 6305

Sedan augusti 2012 arbetar jag som DiaNa-koordinator för civilingenjörsutbildningen i molekylär bioteknik (X). Mitt initiala fokus låg på att introducera fler DiaNa-moment i utbildningen för att säkerställa kontinuitet och progression. Idag håller jag kontinuerlig kontakt med lärare och studenter för att se till att allt löper på bra och att både lärarnas och studenternas återkoppling tas i beaktande vid vidareutvecklingen av övningarna.

Jag träffar alla studenter redan under kursen Introduktion till molekylär bioteknik där jag presenterar DiaNa-modellen, samt ansvarar för litteraturuppgiften.

Jag har själv läst civilingenjörsutbildningen i molekylär bioteknik, och därefter doktorerat i strukturbiologi vid institutionen för cell- och molekylärbiologi, Uppsala universitet. På min fritid tycker jag om att virka och umgås med familj och vänner.

Ingela Lanekoff - koordinator kemi

Laurent Duda - koordinator fysik

laurent.duda@physics.uu.se
Tel: 018-471 3512

Jag är projektledare för Diana sedan september 2013 och min roll är att samordna kommunikationsträning med återkoppling inom fysiken. Jag är också kursansvarig för kurserna Vågor och optik (2: a året kandidatnivå) och elektronisk struktur funktionella material (masternivå). Kommunikationsträning är en viktig del i dessa kurser, liksom för fysikprogrammet i allmänhet. Till exempel kommer förbättrade skrivkunskaper att göra det enklare och mer effektivt att förmedla viktiga budskap om arbete och forskning genom hela studentens karriär. Detta gäller för facktexter samt populärvetenskapliga skrifter för allmänheten,  muntliga presentationer och kommunikation i grupp. Därför är det utmanande och spännande att hjälpa till att etablera och utveckla Diana-modellen vid fysiska institutionen.

Min forskning bygger på att studera materialegenskaper med avancerade synkrotronljusspektroskopi. För närvarande är Li-jon batterikatoder ett hett ämne i min forskning och med hjälp av röntgenspektroskopiska metoder gör det möjligt för oss att titta på dessa material med "nya ögon". På fritiden tycker jag om att umgås med min familj , läsa och skriva egna romaner.

ÅSA FRISK- KORDINATOR FÖR GEOVETENSKAPER OCH HÅLLBAR UTVECKLING

asa.frisk@geo.uu.se

Tel: 018-471 2562

Jag är DiaNa koordinator vid institutionen för geovetenskaper sedan februari 2016. Min roll är att införa kommunikationsövningar i programmets kurser genom att samarbeta med programchefer, studierektorer och lärare inom vår institution. Syftet är att hjälpa eleverna med kommunikationsträning, både skriftliga och muntliga redovisningar. Jag uppskattar verkligen att arbeta med studenter och se dem utvecklas vetenskapligt samt stödja förbättringen av deras färdigheter inom kommunikation. Dessutom är jag mycket intresserad av aktiverande undervisnings- och inlärningsstrategier.

Min ambition som DiaNa koordinator är att göra en inventering av hur många lärare vid institutionen för geovetenskaper som har genomfört en handledarkurs inom DiaNa. Efter resultatet av inventeringen jag behöver se över och utveckla hur vi kan genomföra fler DiaNa-komponenter på nivåer/kurser som saknar kommunikationsträning.

Förutom att arbeta som DiaNa koordinator är jag är kursansvarig för två examenarbetskurser i hållbar utveckling, min anställning är inom programmet ”Naturresurser och hållbar utveckling” (NRHU). Min forskning fokuserar på katastrofala händelser under jordens historia som påverkade det marina djurlivet. Jag analyserar processerna som styrde djurlivets återhämtning, den ekologiska mångfalden och distributionen efter katastroferna.