TekNats Studentkonferens 2018

TekNats Studentkonferens 2018 hölls onsdagen 3 oktober kl. 13.15 - 15 på EBC i Ekmanssalen och Friessalen. På konferensen presenterade inbjudna forskare och studenter.

De inbjudna forskarna var:

Felix Ho, lektor i kemi.
Titel: The humble but mighty proton - not just for pH calculations!
Sammanfattning: Despite being the smallest ion, protons play an enormously important role in a wide range of biological and chemical processes. Nature has come up with astonishingly elegant ways to steer the directionality and synchronicity of proton movements that are central to many biochemical and bioenergetic mechanisms. From bacteria to viruses, plants to animals, the facilitation and regulation of proton transport are crucial to an organism’s survival. Unravelling the details of how directional proton transport is achieved in proteins is not only important to our understanding of the fundamental processes of life, it can also lead to mechanistic insights that are applicable to molecular design in chemistry.

Ginevra Castellano, lektor i Informationsteknologi
Titel: Social human-robot interaction
Sammanfattning: Robotics is now one of a few technologies that have the potential to have an impact over the next few decades similar to the one that the Internet has today. One of the main reasons is that new robotics applications are extending the role of robots to socially assistive scenarios that aim to help people in more personal ways and provide not only physical, but also social support. Robots are now developed to act as assistants and companions for the elderly at home, as educational tutors, as therapeutic tools for children with autism, as instructors in industrial settings, as systems that can effectively signal their internal states and intentions to humans through progressively more social and human-like appearance and behaviour. This talk will give an overview of my work on social human-robot interaction, with examples from applications in entertainment and education.

Studentpresentationer:

Meret Huweiler vann pris för sin presentation: Inaudibly visible – the low frequency communication of African elephants

Maor Ben-Shahar vann också pris för sin presentation A coherent look at decoherence. 

Meret Huweiler

Maor Ben-Shahar

Övriga studentpresentationer var:

Surge type glacier identification based on Landsat images on Northeast Spitsbergen 1984- 2017 Shunan Feng

Particles and photons moving into the spacetime. How does gravity affect their orbits? Vasiliki Karanasou

Heavy metals accumulation and herbivory in allotetraploid plants Silvija Milosavljevic

Worm Busters Sebastian Persson, Oliver Mantovani

Maor Ben-Shahar

The mice that played -invasive species on Marion Island Oliver Hansen

Detecting genetic trade-off in local adaptation by computer-based simulation Chen Chen

Konferensprogrammet finns här!

TekNats Studentkonferens 2018

TekNats studentkonferens är en del av den kommunikationsträning som naturvetar och teknologstudenterna i Uppsala får under sin utbildning. Förutom att man får vara med om en spännande konferens ger konferensen en möjlighet att hålla ett föredrag i stor sal inför en större publik.

För åhörarna ger konferensen möjlighet till en breddad naturvetenskaplig/teknologisk allmänbildning och ökar kontakterna mellan ämnesgränserna.

Presentera

Konferensen är ett av de bästa tillfällena under studietiden för att öva muntlig framställning infför en större publik. Ta chansen att öva in den färdighet som arbetsgivare efterfrågar hos dagens anställda utöver ämneskunskaper! Vill du hålla en presentation kan du läsa mer vad som gäller under "Att hålla en presentation" nedan. Tänk på att din presentation ska förstås av andra naturvetare som inte är experter inom ditt område. Läs vad 2017 års studentpresentatörer säger om att presentera

Återkoppla

Du kan också bidra genom att vara återkopplare på presentationer under dagen. Du kommer då ge värdefulla kommentarer till några talare för att hjälpa dem utvecklas i sin roll som presentatör. Du övar samtidigt upp din egen förmåga till konstruktiv kritik och att på ett effektivt sätt kunna ge denna till andra. 

När du återkopplar och talar kan du få poäng på kursen ”Yrkeslivsanknytning: generiska kompetenser i biologi” (gäller kanditatprogrammet i biologi). OBS att du måste vara registrerad på kursen innan konferensen för att kunna tillgodoräkna dig poäng!

Självklart är alla studenter på TekNat välkomna att deltaga som åhörare! 

Anmälan

Oavsett i vilken roll man deltar i konferensen så anmäler man sig innan (gäller ej för studenter som har konferensen som obligatorisk). Är man talare ska man också skicka in titel och sammanfattning  på sitt föredrag.

Att hålla en presentation

Att hålla en presentation på konferensen innebär att ge ett föredrag för större publik (ca 100 personer) på 15 minuter. Presentationerna kan handla om valfritt ämne inom TekNat och det enda kravet är att man ska kunna förstå dem oavsett vilket område man studerar. Du kommer alltså som talare att ha en blandning av geovetare, biologer, kemister, teknologer med flera bland åhörarna.

Du är välkommen att hålla föredraget på engelska eller svenska, det som du själv föredrar att lägga fokus på. Generellt har du en större palett av tekniker och större skicklighet i presentationer på ditt modersmål men beroende på vad du själv vill utveckla så kan ettdera språket vara lämpligt för dig.

När du gör en muntlig presentation finns det många saker som kan vara bra att tänka på. Grundläggande tips kan du hitta under "Muntliga presentationer" i menyn tilll vänster.

Du är också välkommen att kontakta oss som jobbar med DiaNa via e-post (diana.ibg.uu.se) och bli coachad inför din presentation.

Återkopplare

Som återkopplare på konferensen har du ett stort ansvar att ge konstruktiv kritik till den/de talare som du blir kopplad till. Då talaren troligen för första gången ger en presentation till en så pass stor åhörarskara är det ditt uppdrag som återkopplare att hjälpa talaren utvecklas i denna speciella kontext. Oavsett vilken nivå man ligger på som presentatör finns det alltid utrymme för förbättring. Det finns inget sådant som en perfekt presentatör. Det är där du som återkopplare kommer in.

Att kunna ge specifik och väl balanserad kritik till någon så att denne blir skickligare som presentatör är en färdighet i sig. Det formulär som finns att tillgå inom DiaNa ger en rad olika områden som man kan använda som referenspunkter när man ger återkoppling. Viktigast är dock att du alltid utgår från dig själv i din återkoppling.

För att bättre förbereda dig på din roll som återkopplare kan du klicka på "Återkoppling" i menyn till vänster eller kontakta DiaNa-ansvarig (diana@ibg.uu.se) för en individuell genomgång.