DiaNa

DiaNa (Dialog för Naturvetare och teknologer) är muntlig-, skriftlig- och gruppkommunikation.

För lärare

TekNats Studentkonferens

DiaNa

DiaNa (Dialog för Naturvetare och teknologer) är muntlig-, skriftlig- och gruppkommunikation. Målet med DiaNa är att rusta studenter för arbetslivet, oavsett om det blir inom akademi, myndighet eller näringsliv, genom att förbättra generiska kompetenser. Att kunna kommunicera med olika målgrupper för att få fram sitt budskap är en nyckelfaktor för framgångsrikt arbete.

Denna kommunikativa färdighet är något som lyfts fram i enkätundersökningar som bland de viktigare generiska kompetenser man använder i arbetslivet. Många alumner har vittnat om värdet i att ha med sig kommunikationsträningen när de börjar arbeta.

Genom att under hela utbildningen tränas i olika praktiska moment; hålla föredrag, skriva texter med mera, så får man en gedigen träning i kommunikation. Övningarna är integrerade i kurserna och blir systematiskt mer avancerade för att kontinuerligt förbättra ens kommunikativa färdighet.

Handledarsamtal

Under den tredje terminen i din utbildning kommer du som är student att erbjudas en tid för ett handledarsamtal. Handledarsamtalen är enskilda samtal (ca 20 min) som ger dig en möjlighet att reflektera över hur dina kommunikationsfärdigheter utvecklats sen du började utbildningen. 

Inför samtalet är det viktigt att du tittar igenom din dokumentation och dina självvärderingar som du sparat i din kommunikationsportfölj i Studentportalen. Vår förhoppning är att detta samtal ska ge dig motivation och inspiration att jobba vidare med din kommunikationsträning.

Om du har frågor eller funderingar kring handledarsamtalen, kontakta då någon av koordinatorerna i kommunikationsnätverket.

Intyg

Alla studenter som genomgått DiaNa kommunikationsträning kan få ett intyg som visar antalet övningar i muntlig- och skriftlig kommunikation, samt interaktion i grupp, som studenten gjort.

Arbetsgivare har efterfrågat naturvetare med kompetens att kommunicera sina ämneskunskaper i tal och skrift, och därför är intyget bra som ett bevis på att du tränats i just det!

Är du i slutet av din utbildning, klar att ta ut din examen? I din kommunikationsportfölj i Studium finns en funktion där du kan beställa ett intyg. Eller skicka ett mail till diana@ibg.uu.se innehållande namn, personnummer och den adress du vill ha intyget skickat.

Senast uppdaterad: 2022-10-03