Dokumentsamling

Här finns alla dokument som vi använder inom DiaNA.

Värt att notera är att man under utbildningen tränas i kommunikationsfärdighet i en process som även innehåller teoretisk utbildning om kommunikation, återkoppling från lärare och medstudenter samt arbete med personliga utvecklingsportföljer. DiaNa-modellen sprids med hjälp av handledarutbildningar till våra lärare, något vi anser vara oumbärligt för att kommunikationsträningen ska fungera bra.

Skriftlig presentation

Guider

Formulär

Muntlig presentation

Interaktion i grupp

Lärarguide

Studentguide

Återkopplingsformulär

SJälvvärdering