Interaktion i grupp

Grupparbeten

Who decides when the applause should die down? It seems like a group decision; everyone begins to say to themselves at the same time, well okay, that's enough of that. - George Carlin

I en grupp kan alla bidra med sina specialkunskaper och gruppens resultat kan därför bli bättre än det som individerna skulle ha presterat på egen hand. För att skapa en dynamisk och väl fungerande grupp är det viktigt att alla får komma till tals, lägga fram sina åsikter och ta plats i gruppen.

  1. Strukturera och organisera ert arbete. Fördela arbetet, kom överens om lämpliga tidsramar och en lämplig ambitionsnivå.
  2. Var beredd att kompromissa för att komma fram till lösningar.
  3. Återkoppling. Under arbetets gång är det värdefullt att diskutera med övriga gruppmedlemmar vad som fungerat bra i gruppen och vad ni kan utveckla för att samarbetet ska fungera bättre. Dokumentera tankar och funderingar i din personliga portfölj.

Gruppdiskussion

The aim of argument, or of discussion, should not be victory but progress - Joseph Joubert (1754-1824)

1. Förberedelser
För att få till en bra diskussion är det förstås viktigt att du själv och de övriga i gruppen är väl förberedda och insatta i ämnet som ska diskuteras. Du förbereder dig genom att läsa igenom diskussionsunderlaget och fundera på texten. Säkert dyker det upp åsikter eller frågor som rör texten. Skriv ner dessa funderingar så att du kommer ihåg dem! Försök att formulera bra diskussionsfrågor, dvs såna som inte har entydiga svar. Om du ska leda diskussionen, så kan det vara bra att förbereda sig på att göra en kort sammanfattning av texten.

2. Diskussionen
Låt ordet gå runt bland alla deltagare. Alla har rätt att få komma till tals och bli väl bemötta! Respektera varandras åsikter! Var inte rädd att ställa följdfrågor, eller be om förklaringar om ett resonemang är oklart. Det är ofta fler än du tror som inte har förstått!

3. Uppföljning
Efter diskussionen är det värdefullt att fundera igenom vad som gick bra och vad du kan utveckla till nästa tillfälle. Andras tips och kommentarer kan här vara till stor hjälp. Be övriga deltagare i diskussionsgruppen om återkoppling och dokumentera dina egna och andras funderingar i din personliga portfölj.