DiaNa

DiaNa (Dialog för Naturvetare och teknologer) omfattar muntlig-, skriftlig- och gruppkommunikation. DiaNa är ett effektivt redskap som används på kurser i biologi, bioteknik och andra ämnen inom teknisk-naturvetenskaplig fakultet på Uppsala universitet. Fokus är på att rusta studenter till att bli så väl förberedda som möjligt på det arbetsliv som väntar efter studierna. Oavsett om detta innebär ett jobb i näringslivet, en myndighet eller en forskarkarriär så är det väldigt värdefullt att ha med sig färdigheter inom kommunikation; att kunna skriva, tala och arbeta med andra på ett effektivt sätt.

Handledare på DiaNa-moment

Som lärare håller man i övningar i dessa olika färdigheter på sina kurser. Ofta finns de redan inkluderade på något sätt i planen för kursen. Det DiaNa används till är att markera dessa övningar, sätta dem i ett större sammanhang och ge studenterna möjlighet att få ut så mycket som möjligt ur varje övning.

Det innebär inte att man som lärare måste vara expert på kommunikation för att kunna hålla i en övning. Verktygen som vi använder är återkoppling och självvärdering. Återkopplingen kommer både från dig som lärare och från andra studenter. Det är här lärarens stora uppgift kommer in; att ge återkoppling på studenten i fråga och försöka ge en balanserad bild av prestationen.  DiaNa-koordinatorn skapar en Inlämning i studenternas kommunikationsportfölj och lägger upp en länk till portföljen på kursens sida i Studium. Studenten fyller  själv i självvärderingen i portföljen och kan även ladda upp filer där. Kontakta din DiaNa-koordinator om du vill koppla en övning till portföljen eller om du har frågor.

För att alla lärare som håller i kommunikativa moment på kurser ska kunna känna sig så trygga och rustade som möjligt i sin uppgift så erbjuder IBG handledarkurser i att handleda studenter vid muntliga och skriftliga presentationer.

Senast uppdaterad: 2023-08-21