DiaNa

DiaNa (Dialog för Naturvetare och teknologer) är muntlig-, skriftlig- och gruppkommunikation. DiaNa är ett effektivt redskap som används på kurser i biologi, kemi, fysik, geovetenskap och bioteknik för att rusta studenter till att bli så väl förberedda som möjligt på det liv som väntar dem efter studierna. Oavsett om detta innebär ett jobb i näringslivet, en myndighet eller en forskarkarriär så är det väldigt värdefullt att ha med sig färdigheter inom kommunikation. Att de kan skriva, tala och arbeta med andra på ett effektivt sätt.

Handledare på DiaNa-moment

Som lärare håller man i övningar i dessa olika färdigheter på sina kurser. Ofta finns de redan inkluderade på något sätt i planen för kursen. Det DiaNa används till är att markera dessa övningar, sätta dem i ett större sammanhang och ge studenterna möjlighet att få ut så mycket som möjligt ur varje övning.

Det innebär inte att man som lärare måste vara expert på kommunikation för att kunna hålla i en övning. Verktygen som vi använder är återkoppling och självvärdering. Återkopplingen kommer både från dig som lärare och från andra studenter. Det är här lärarens stora uppgift kommer in; att ge återkoppling på studenten i fråga och försöka ge en balanserad bild av prestationen.  Läraren skapar en Inlämning i Studentportalen och kopplar den till kommunikationsportföljen så att allt som laddas upp i Inlämningen sparas i studentens kommunikationsportfölj. Självvärderingen utför studenten själv och fyller i på Inlämningen. Även självvärderingen sparas automatiskt i Inlämningen. För mer information se Koppla en Inlämning till portföljen, se hjälpfunktionen i Studentportalen eller kontakta din DiaNa-koordinator.

För att alla lärare som håller i kommunikativa moment på kurser ska kunna känna sig så trygga och rustade som möjligt i sin uppgift så erbjuder IBG handledarkurser i att handleda studenter vid muntliga och skriftliga presentationer.

DiaNa:s Styr- och projektgrupper
DiaNa:s Styr- och projektgrupper. Främre raden: Magnus Hellqvist, Gunnar Johansson. Bakre raden: Laurent Duda, Lena Henriksson, Ingela Lanekoff, Olle Björneholm, Katarina Andreasen, Ingrid Ahnesjö, Daniel Mossberg.