Kontaktpersoner inom DiaNa

Inom TekNat finns flera koordinatorer som arbetar med kommunikationsträning, besök TURs sida och kommunikationsnätverket för mer information.

Katarina Andreasen för biologi och Lena Henriksson för X-programmet är DiaNa-koordinatorer som håller i kommunikationsträningen inom sitt ämne, informerar om DiaNa på kurser och är ibland med på själva DiaNa-övningen. Vi hjälper också lärarna med upplägg av övningarna och hur man lägger upp inlämningar i Studentportalen och kopplar dem till kommunikationsportföljen. Varje höst anordnar vi tillsammans med andra kommunikationskoordinatorer på TekNat fakultetens egen Studentkonferens. 

Katarina Andreasen - koordinator biologi

katarina.andreasen@ibg.uu.se, diana@ibg.uu.se
Tel: 018-471 6305

Jag är projektledare för DiaNa och samordnar kommunikationsträningen på TekNat och ansvarar för kommunikationsträningen i biologi. Jag undervisar också och från hösten 2012 är jag kursansvarig för kursen ”Biologens kompetenser och det vetenskapliga arbetssättet” där kompetenser som kommunikation tränas. Jag tycker att kommunikationsträning är oerhört viktigt. Oavsett vad du arbetar med behöver du kunna förmedla ditt ämne på ett bra och intresseväckande sätt. Och det är verkligen stimulerande att se hur studenterna utvecklar sin kommunikationsförmåga och växer med uppgiften under utbildningens gång!

Min fritid ägnar jag åt familjen och gärna i naturen eller trädgården.

Lena Henriksson - koordinator X

lena.henriksson@ibg.uu.se
Tel: 018-471 6305

Sedan augusti 2012 arbetar jag som DiaNa-koordinator för civilingenjörsutbildningen i molekylär bioteknik (X). Mitt initiala fokus låg på att introducera fler DiaNa-moment i utbildningen för att säkerställa kontinuitet och progression. Idag håller jag kontinuerlig kontakt med lärare och studenter för att se till att allt löper på bra och att både lärarnas och studenternas återkoppling tas i beaktande vid vidareutvecklingen av övningarna.

Jag träffar alla studenter redan under kursen Introduktion till molekylär bioteknik där jag presenterar DiaNa-modellen, samt ansvarar för litteraturuppgiften.

Jag har själv läst civilingenjörsutbildningen i molekylär bioteknik, och därefter doktorerat i strukturbiologi vid institutionen för cell- och molekylärbiologi, Uppsala universitet. På min fritid tycker jag om att virka och umgås med familj och vänner.