Kommunikationsformer

Inom DiaNa arbetar vi med tre typer av kommunikation: Muntliga presentationer, skriftliga arbeten och gruppinteraktioner. 

Vi ser dessa som vara de tre vanligaste formerna som man kommer i kontakt med i sitt arbetsliv och innebär olika färdigheter som alla är mycket viktiga för god kommunikation.