Utgångspunkter

Integrerat ger en bonus

Kommunikationsträningen är inte tänkt att vara något ”extra” som ligger ”utanpå” den övriga kursen. Vår strävan är att den ska integreras så bra i kurserna att de upplevs av både lärare och studenter som en undervisningsform bland flera för att lära studenterna naturvetenskap. Samtidigt blir de bättre kommunikatörer. Att ta vara på kommunikationsmomenten och dessutom ge studenterna en ökad kommunikationsförmåga ser vi som en bonus, ett mervärde för de studenter som väljer att läsa biologi, kemi, fyisk eller geovetenskap vid Uppsala universitet.

Talets gåva är en myt

Somliga personer har naturliga talanger för att tala eller skriva, på samma sätt som Mozart hade det för att spela piano. Men alla vet att det inte krävs någon speciell medfödd talang (eller gen för den delen) för att lära sig spela piano. Med lite övning och stöd kan man åtminstone lära sig att spela hjälpligt. På samma sätt är kommunikativ förmåga något som kan tränas upp.

Positiv och konstruktiv återkoppling

Återkopplingen som studenterna ger och får ska vara positiv på så sätt att den ska lyfta fram mottagarens styrkor. Den ska också vara konstruktiv på så sätt att den visar på ett möjligt, önskvärt handlingsalternativ istället för att bara påpeka vad som är "fel" eller icke önskvärt.

Personliga mål och eget ansvar

I samband med varje självvärdering ska studenten sätta upp ett personligt utvecklingsmål som studenten uppmanas att jobba för att uppnå inför nästa övning av samma typ. Genom ett aktivt förhållningssätt till kommunikationsträningen och många små steg i rätt riktning och kommer studenterna att vara duktiga kommunikatörer efter sina år hos oss.

Trygg miljö

En trygg miljö där det är tillåtet att pröva nya vägar och, framförallt, att misslyckas, är viktigt för att ge studenterna trygghet i rollen som kommunikatör.

Nivåstegring

För att ta en kandidatexamen krävs 3 års studier, för masterexamen eller civilingenjörsexamen krävs totalt 5 år. I början har vi lite enklare övningar med stor vikt vid att introducera övningsformen och vid att få alla studenter att känna sig väl till mods. Sedan ökar svårighetsgraden genom hela programmet. För att studenterna ska få träna olika kommunikationsformer varieras övningarna genom hela utbildningen.