Litteraturtips

Det finns en bra bok om muntlig och skriftlig kommunikation som riktar sig speciellt till naturvetare. Boken är skriven av Susanne Pelger som är lärare och pedagog verksam vid Lunds Universitet. Den innehåller mängder av handfasta tips och råd om vetenskapligt och populärvetenskapligt skrivande, referenshantering, layout, återkoppling och skrivregler.

Kommunikation för naturvetare, av Susanne Pelger

Litteratur om Återkoppling

Sadler, D.R. 2010. Beyond feedback: developing student capability in complex appraisal. Assessment & Evaluation in Higher Education 35: 535-550.

Litteratur inom muntlig kommunikation

Allmänt om kommunikation

 • Glädjen att tala. Aulanko, Mari (1995) Studentlitteratur.
 • Med tanke på talet. Backlund, Britt (1997) Studentlitteratur.
 • Hur du blir en bra talare. Carnegie, Dale (2006) Natur och kultur.
 • Konsten att tala. Hellspong, Lennart (1992) Liber.
 • Talstrategi. Liljestrand, Birger (1986). Esselte Studium. Akademiförlaget.
 • Kommunikation i Praktiken. Hur modern kommunikationsteori kan användas av informatörer i det dagliga arbetet. Palm, Lars och Windahl, Sven (2004) Konsultförlaget.
 • Konsten att tala och skriva. Strömquist, Siv. (1994). Gleerups.

Retorik

 • Retorik i praktiken. Ekenvall, Monica. (1998) Utbildningsstaden AB: Göteborg
 • Praktisk Retorik – konsten att tala. Hägg, Göran (2001) W & W
 • Retorik eller konsten att övertyga. Johannesson, Kurt (1990). Norstedts förlag: Stockholm
 • Fem lektioner i retorik. Persson, Mikael (1995). SIFU.
 • Retorik. Rydstedt, Rudolf (1993). Studentlitteratur

Kroppspråk

 • Kroppspråket. Fast, Julius (2007) Forum

Litteraturtips för grupparbeten

Learning in Teams, A Student Manual/Guide, by Graham Gibbs
En bok fylld av praktiska tips på hur man tar sig an grupparbeten! Skriven av Graham Gibbs, Professor i didaktik och lärande vid Oxford Brookes University, denna skrift ger bra stöd till alla som i någon situation måste arbeta i en grupp. Manualen utgår ifrån studenters situation men är lika applicerbar på team man fungerar i ute i arbetslivet.

Varje kapitel fokuserar på en del av grupprocessen. Först beskrivs fenomenet kort och varför det är av betydelse. Utöver det så finns praktiska råd och tips på hur man hanterar den givna situationen. Att boken dessutom inkluderat övningar för att man ska kunna testa de verktyg man får gör boken väldigt användbar.

Tillsammans med "A Student Guide" som är en nedkortad version utan övningarna så har man en väldigt bra bas att använda för interaktioner i grupp. Något som bara blir viktigare och viktigare i såväl akademi som näringsliv.

Nonverbal Communication. Weitz, Shirley (2004) Oxford University Press.