Muntliga presentationer

Det finns tre bra sätt att förbättra sin presentationsteknik: öva, öva och öva! Så se till att ta vara på de tillfällen som ges att tala inför publik, du måste våga pröva olika tekniker för att öva upp dina färdigheter!

1. Förberedelse
Tänk noga igenom vad du vill säga och hur. Leta upp bilder och spännande fakta om ämnet som du tror kan väcka intresse. Fundera på vad publiken redan kan och vad du behöver förklara. Försök att hitta en "röd tråd" som binder ihop materialet och bygg upp presentationen så att du har en inledning, en huvuddel och en avslutning. Testa ditt framförande för dig själv eller en kompis. Kolla hur lång tid presentationen tar och om budskapet gick hem. Revidera det som behövs.

"Det finns inte mycket som kräver så noggranna förberedelser som ett improviserat tal." - Winston Churchill 1874-1965

2. Framförande
När det är dags för ditt framförande kan det vara bra att bekanta dig med salen och de tekniska hjälpmedel du tänkt använda lite i förväg. Vara dig själv när du presenterar! Använd ord som faller sig naturligt för dig och försök hitta din egen stil. Satsa på att framföra ditt budskap med energi, personligt engagemang och närvaro. Sätt publiken och budskapet i centrum!

"Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta." - Esaias Tegner 1782-1846

3. Eftertanke
När du har framfört din presentation är det värdefullt att fundera över vad som gick bra och vad som kan förbättras till nästa tillfälle. Du kan få värdefull hjälp att utveckla din presentationsteknik genom att be om återkoppling från dina åhörare. Ta åhörarnas åsikter till hjälp och fråga om de hängde med och vad de tyckte. Skriv ner dina egna och åhörarnas tips och tankar i din personliga portfölj så att du kommer ihåg dem till nästa tillfälle.