DiaNa Kommunikationsportfölj

DiaNa kommunikationsportfölj används inom DiaNa för att lagra alla presentationer som du gör under kursernas gång. Powerpointpresentationer, manus, labbrapporter, artiklar, grupparbeten med mera kan du ladda upp i aktuell kurs.

Här fyller du också i den självvärdering som är ett av de viktigaste verktygen inom kommunikationsträningen. Ta en stund och reflektera över vad du gjort i övningen. Vad lyckades du med? Vad skulle du vilja förbättra till nästa gång? Du kan lägga in kommentarer här som du ser inför nästkommande övning så att du lättare kan styra din egen utveckling.

Självvärderingarna ligger också som grund för det intyg man kan få utfärdat på sin kommunikationsträning. 

Logga in i kommunikationsportföljen i Studium (har du inte tillgång till portföljen än, kontakta din DiaNa koordinator)

Steg för steg

1. Logga in i Studium

För att logga in behöver du aktivera ditt studentkonto: https://konto.weblogin.uu.se/

Om du inte kommer ihåg ditt lösenord får du be om dessa uppgifter igen hos IT stöd:

Studenter kontaktar IT servicedesk: servicedesk@uu.se 
Mer information finns även på IT för studenter. 

Här loggar du in i Studium

2. Gå till kommunikationsportföljen

3. Leta reda på modulen med din kurs och klicka på kommunikationsövningen

Här kan du ladda upp filer (powerpointpresentationer, manus, texter mm) och fylla i Självvärderingen. Allt sparas i din personliga kommunikationsportfölj.

Senast uppdaterad: 2022-10-03