DiaNa Kommunikationsportfölj

DiaNa kommunikationsportfölj i Studentportalen används inom DiaNa för att lagra alla prestationer som man gör under kursernas gång. Powerpointpresentationer, manus, labbrapporter, artiklar, grupparbeten med mera kan man lägga in under aktuell kurs.

Här fyller man också i den självvärdering som är ett av de viktigaste verktygen inom vår kommunikationsträning. Ta en stund och reflektera över vad du gjort i övningen. Vad lyckades du med? Vad skulle du vilja förbättra till nästa gång? Du kan lägga in kommentarer här som du ser inför nästkommande övning så att du lättare kan styra din egen utveckling.

Självvärderingarna ligger också som grund för det intyg man kan få utfärdat på sin kommunikationsträning. 

Logga in i Studentportalen

Steg för steg

1. Logga in i Studentportalen

För att logga in behöver du aktivera ditt studentkonto: https://konto.weblogin.uu.se/

Om du inte kommer ihåg ditt lösenord får du be om dessa uppgifter igen hos IT stöd:

Studenter kontaktar IT servicedesk: servicedesk@uu.se 
Mer information finns även på IT för studenter. 

Här loggar du in i Studentportalen: https://studentportalen.uu.se

2. Gå till kursen med DiaNa-momentet

Läraren skapar en Inlämning på den aktuella kursen och kopplar den till DiaNa kommunikationsportfölj. Genom att klicka i rutan för Självvärdering kan hen sedan välj typ av uppgift (grupp, skriftlig eller muntlig). Nu kan studenterna på kursen ladda upp filer (powerpointpresentationer, manus, texter mm) under Inlämning och fylla i Självvärderingen där. Allt sparas i varje students personliga kommunikationsportfölj.

I Självvärderingen finns rutor där studenterna sammanfattar sin återkoppling och sätter upp mål inför nästa övning.