Skriftliga presentationer

"Jag vet aldrig vad jag tror om något förrän jag har läst vad jag har skrivit om det." - William Faulkner (1897 - 1962)

1. Fundera över sammanhang och målgrupp
Vem ska läsa din text? Hur mycket vet läsaren om ämnet? Finns det fackuttryck som du bör undvika eller förklara? Vad vill jag berätta? I vilken ordning ska det sägas? Börja i god tid! Tankarna klarnar och ger en bättre text om du ger dem tid att mogna under skrivprocessen. Kolla även upp vilket format som gäller! Finns det tex någon begränsning vad gäller textens storlek? Finns det någon "standard" att utgå ifrån? Vilken information ska vara med vilken kan utelämnas?

2. Strukturera
När du funderat klart är det dags att skrida till verket! Många texter byggs upp av de tre delarna: inledning, huvudtext och avslutning. Syftet med inledningen är att väcka intresse och definiera uppgiften. Huvudtexten förklarar, med en så logisk struktur som möjligt, det du vill säga. I avslutningen kan det vara lämpligt att dra slutsatser, summera, och stimulera till fortsatta funderingar. Om du har en bra och tydlig struktur på din text är det lättare för läsaren att följa dina resonemang.

3. Redigering och korrektur
När du har gjort ett första utkast är det nödvändigt att gå igenom texten på nytt. Antingen kan du lägga ifrån dig din text ett tag och sedan granska den själv eller så kan du be en kamrat att läsa texten och kommentera. Fundera över ditt ordval och dina formuleringar. Har du stavat rätt? Hänger styckena ihop på ett bra sätt? Lyssna och tolka de kommentarer du får på din text, men kom ihåg att det är din text! När du fått kommentarer på din text är det värdefullt att skriva ner vad som fungerat bra och vad du kan utveckla. Detta kan du dokumentera i din personliga portfölj. Ta tillvara de tips du får och jobba vidare med de områden där du kan utvecklas!

De olika moment som ingår i skrivprocessen kan även illustreras med hjälp av modellen "Texttriangeln" som du ser ovan. Med hjälp av texttriangeln kan du få vägledning om var dina styrkor och utvecklingsmöjligheter som skribent ligger.

"Inspiration is wonderful when it happens, but the writer must develop an approach for the rest of the time... The wait is simply too long." - Leonard Bernstein (1918 - 1990)