TekNats Studentkonferens 2019

TekNats Studentkonferens 2019 gick av stapeln onsdagen 9 oktober kl. 13.15 - 15.00 på EBC i Ekmanssalen och Friessalen. På konferensen presenterade inbjudna forskare och studenter.

Se programmet här.

En av pristagarna som bästa studentpresentatör var Sveva Castello, masterstudent i fysik.

Den andra pristagaren var Toivo Tuma Niemi, också masterstudent i fysik. 

Nedan kan du se filmer från de olika föreläsningarna.

César García: My vacuum and your vacuum ain’t the same vacuum: quantum fields and gravity

Bernabé Ramírez Sánchez: Browsing damage of Moose in relation to plant diversity in Gävleborg county, Sweden

Sveva Castello: Beyond Einstein: cosmic voids and galaxy clusters in modified gravity scenarios

Lisa Ahrens: Antibiotic resistant bacteria and genes in the environment

Amanda Gruvnäs: Sjön som försvann

Gideon Elfrink: Driven by the sun

Grace Davidson: Acoustic niche partitioning of Bruneian pond breeding anurans

Toivo Tuma Niemi: Do Stars Eat Their Own Children? Hypothetical Speculations About the More Barbaric Side of our Universe

Erik Palm & Johanna Cederblad: Biomass Destruction: Unlocking the potential of "green gold"

Forskarna från fakulteten var:

Joseph Nordgren, professor i mjukröntgenfysik
Titel: X-ray Color Vision Reveals Secrets of Materials

Sammanfattning: Spectroscopy can be seen as an augmented form of our senses, notably our vision. We can observe light in colors from deep violet to far red, and a great deal of our knowledge of our environment has been learned by observing form and color of objects around us. We cannot see shorter wavelengths than violet, so UV and X-rays are invisible by the naked eye. However, by using certain instruments, spectrometers, we can study these wavelengths and disclose secrets of matter in order to understand various phenomena that seem magic. 

I will discuss how X-ray spectroscopy can be used to reveal the electronic structure of materials and molecules that is responsible for physical and chemical properties, and which forms the basis for the function of devices and the chemical reactions that makes materials synthesis possible. In doing so I will describe the advanced scientific tools, which are the “energy and momentum microscopes” that allow us to peek into the molecules and crystals with a sharp eye. One such example is the super brilliant Swedish MAX IV X-ray light source, which I will present, that makes sunlight seem like a faint flare in the distance and which is presently becoming available for Swedish and international scientists working in a broad spectrum of scientific fields.

Markus Sjöblom, universitetslektor i neurovetenskap
Titel: Melatonin – a magic hormone for a great gut feeling

Sammanfattning: For many years, melatonin was thought to be exclusively synthesized by the pineal gland in the central nervous system, but was later shown to be released also from extrapineal sources. Pineal gland secretion of melatonin is inhibited by light and triggered by darkness, while the extrapineal derived melatonin has been shown to be secreted in a steadily fashion, or in response to acute stimulation. From a physiological point of view, the effects of melatonin are interesting to study since this hormone influence and regulate a large number of functions, such as circadian rhythms, sleep and mood patterns, scavenging of free radicals, alleviation of jet-lag, immune mechanisms, carcinogenic processes, and also digestive functions. Disorders and diseases of the gastrointestinal system, such as gastric and duodenal ulcer disease, irritable bowel syndrome (IBS) and inflammatory bowel disease (IBD) are common in both humans and in animals, and presently there is a great need to find new therapeutic strategies.

In this lecture, I will discuss mainly the role of extrapineal derived melatonin in the regulation of normal intestinal physiological functions and its possible role as a magic hormone against potentially harmful agents in the small intestine.

Du kan anmäla dig som både talare och publik här.

TekNats Studentkonferens 2019

TekNats studentkonferens är en del av den kommunikationsträning som naturvetar och teknologstudenterna i Uppsala får under sin utbildning. Förutom att man får vara med om en spännande konferens ger konferensen en möjlighet att hålla ett föredrag i stor sal inför en större publik.

För åhörarna ger konferensen möjlighet till en breddad naturvetenskaplig/teknologisk allmänbildning och ökar kontakterna mellan ämnesgränserna.

Presentera

Konferensen är ett av de bästa tillfällena under studietiden för att öva muntlig framställning infför en större publik. Ta chansen att öva in den färdighet som arbetsgivare efterfrågar hos dagens anställda utöver ämneskunskaper! Vill du hålla en presentation kan du läsa mer vad som gäller under "Att hålla en presentation" nedan. Tänk på att din presentation ska förstås av andra naturvetare som inte är experter inom ditt område. Läs vad 2018 års studentpresentatörer säger om att presentera

Återkoppla

Du kan också bidra genom att vara återkopplare på presentationer under dagen. Du kommer då ge värdefulla kommentarer till några talare för att hjälpa dem utvecklas i sin roll som presentatör. Du övar samtidigt upp din egen förmåga till konstruktiv kritik och att på ett effektivt sätt kunna ge denna till andra. 

När du återkopplar och talar kan du få poäng på kursen ”Yrkeslivsanknytning: generiska kompetenser i biologi” (gäller kanditatprogrammet i biologi). OBS att du måste vara registrerad på kursen innan konferensen för att kunna tillgodoräkna dig poäng!

Självklart är alla studenter på TekNat välkomna att deltaga som åhörare! 

Anmälan

Oavsett i vilken roll man deltar i konferensen så anmäler man sig innan (gäller ej för studenter som har konferensen som obligatorisk). Är man talare ska man också skicka in titel och sammanfattning  på sitt föredrag.

Att hålla en presentation

Att hålla en presentation på konferensen innebär att ge ett föredrag för större publik (ca 100 personer) på 15 minuter. Presentationerna kan handla om valfritt ämne inom TekNat och det enda kravet är att man ska kunna förstå dem oavsett vilket område man studerar. Du kommer alltså som talare att ha en blandning av geovetare, biologer, kemister, teknologer med flera bland åhörarna.

Du är välkommen att hålla föredraget på engelska eller svenska, det som du själv föredrar att lägga fokus på. Generellt har du en större palett av tekniker och större skicklighet i presentationer på ditt modersmål men beroende på vad du själv vill utveckla så kan ettdera språket vara lämpligt för dig.

När du gör en muntlig presentation finns det många saker som kan vara bra att tänka på. Grundläggande tips kan du hitta under "Muntliga presentationer" i menyn tilll vänster.

Du är också välkommen att kontakta oss som jobbar med DiaNa via e-post (diana.ibg.uu.se) och bli coachad inför din presentation.

Återkopplare

Som återkopplare på konferensen har du ett stort ansvar att ge konstruktiv kritik till den/de talare som du blir kopplad till. Då talaren troligen för första gången ger en presentation till en så pass stor åhörarskara är det ditt uppdrag som återkopplare att hjälpa talaren utvecklas i denna speciella kontext. Oavsett vilken nivå man ligger på som presentatör finns det alltid utrymme för förbättring. Det finns inget sådant som en perfekt presentatör. Det är där du som återkopplare kommer in.

Att kunna ge specifik och väl balanserad kritik till någon så att denne blir skickligare som presentatör är en färdighet i sig. Det formulär som finns att tillgå inom DiaNa ger en rad olika områden som man kan använda som referenspunkter när man ger återkoppling. Viktigast är dock att du alltid utgår från dig själv i din återkoppling.

För att bättre förbereda dig på din roll som återkopplare kan du klicka på "Återkoppling" i menyn till vänster eller kontakta DiaNa-ansvarig (diana@ibg.uu.se) för en individuell genomgång.