Teknats studentkonferens 2022

TekNat:s Studentkonferens planeras i år  att hållas på Evolutionsbiologiskt centrum måndag 17 oktober kl 13.15-15.

Vi välkomnar Pia Lindberg, institutionen för kemi och Thomas Schön, institutionen för informationsteknologi, som inbjudna föreläsare.

Pia kommer att prata om Tiny green factories – solar-powered biotechnology using cyanobacteria

Petroleum oil is used for a lot of things we need in today's society. Fuels are a major use of course, but also chemicals,  pharmaceuticals, materials like plastics, and even food! The use of fossil resources is not sustainable. But petroleum oil actually consists of hydrocarbon molecules derived from biological material. What if we can make everything we use oil for by generating the same compounds, but in a renewable way? In our research at Chemistry - Ångström, we engineer photosynthetic microorganisms, cyanobacteria, to make molecules that can help replace the use of petroleum oil for fuels and chemicals - and the microorganisms can make these molecules directly from water and CO2, using sunlight as their energy source.

Thomas pratar om Artificial Intelligence – how clever are the machines?

At the core of successful use cases of Artificial Intelligence (AI) we often find a creative combination of mathematics and programming, where the use of data is always at the centre. In this talk I will try to provide some intuition for the underlying technology by discussing a few concrete examples we are working with. I will start with a classification task from automated ECG interpretation and then  continue with a few examples from the more under-researched area of how to formulate and solve regression problems using deep learning.

Är du student på TekNat, UU är du välkommen att anmäla dig med en presentation om ett naturvetenskapligt ämne.

Läs mer nedan och anmäl dig här:

TekNats Studentkonferens

TekNats studentkonferens är en del av den kommunikationsträning som naturvetar och teknologstudenterna i Uppsala får under sin utbildning. Förutom att man får vara med om en spännande konferens ger konferensen en möjlighet att hålla ett föredrag i stor sal inför en större publik.

För åhörarna ger konferensen möjlighet till en breddad naturvetenskaplig/teknologisk allmänbildning och ökar kontakterna mellan ämnesgränserna.

Presentera

Konferensen är ett av de bästa tillfällena under studietiden för att öva muntlig framställning infför en större publik. Ta chansen att öva in den färdighet som arbetsgivare efterfrågar hos dagens anställda utöver ämneskunskaper! Vill du hålla en presentation kan du läsa mer vad som gäller under "Att hålla en presentation" nedan. Tänk på att din presentation ska förstås av andra naturvetare som inte är experter inom ditt område. 

Återkoppla

Du kan också bidra genom att vara återkopplare på presentationer under dagen. Du kommer då ge värdefulla kommentarer till några talare för att hjälpa dem utvecklas i sin roll som presentatör. Du övar samtidigt upp din egen förmåga till konstruktiv kritik och att på ett effektivt sätt kunna ge denna till andra. 

När du återkopplar och talar kan du få poäng på kursen ”Yrkeslivsanknytning: generiska kompetenser i biologi” (gäller kanditatprogrammet i biologi). OBS att du måste vara registrerad på kursen innan konferensen för att kunna tillgodoräkna dig poäng!

Självklart är alla studenter på TekNat välkomna att deltaga som åhörare!  Anmäl dig på länken ovan.

Att hålla en presentation

Att hålla en presentation på konferensen innebär att ge ett föredrag för större publik (ca 100 personer) på 15 minuter. Presentationerna kan handla om valfritt ämne inom TekNat och det enda kravet är att man ska kunna förstå dem oavsett vilket område man studerar. Du kommer alltså som talare att ha en blandning av geovetare, biologer, kemister, teknologer med flera bland åhörarna.

Du är välkommen att hålla föredraget på engelska eller svenska, det som du själv föredrar att lägga fokus på. Generellt har du en större palett av tekniker och större skicklighet i presentationer på ditt modersmål men beroende på vad du själv vill utveckla så kan ettdera språket vara lämpligt för dig.

När du gör en muntlig presentation finns det många saker som kan vara bra att tänka på. Grundläggande tips kan du hitta under "Muntliga presentationer" i menyn tilll vänster.

Du är också välkommen att kontakta oss som jobbar med DiaNa via e-post (diana.ibg.uu.se) och bli coachad inför din presentation.

Återkopplare

Som återkopplare på konferensen har du ett stort ansvar att ge konstruktiv kritik till den/de talare som du blir kopplad till. Då talaren troligen för första gången ger en presentation till en så pass stor åhörarskara är det ditt uppdrag som återkopplare att hjälpa talaren utvecklas i denna speciella kontext. Oavsett vilken nivå man ligger på som presentatör finns det alltid utrymme för förbättring. Det finns inget sådant som en perfekt presentatör. Det är där du som återkopplare kommer in.

Att kunna ge specifik och väl balanserad kritik till någon så att denne blir skickligare som presentatör är en färdighet i sig. Det formulär som finns att tillgå inom DiaNa ger en rad olika områden som man kan använda som referenspunkter när man ger återkoppling. Viktigast är dock att du alltid utgår från dig själv i din återkoppling.

För att bättre förbereda dig på din roll som återkopplare kan du klicka på "Återkoppling" i menyn till vänster eller kontakta DiaNa-ansvarig (diana@ibg.uu.se) för en individuell genomgång. 

Senast uppdaterad: 2022-09-26