TekNats studentkonferens 2023

Konferensen hölls på Ångström måndag 16 oktober 13:15 - 15:00 in Sonja Lyttkens and Heinz-Otto Kreiss föreläsningssalar.

Två studenttalare fick pris för bästa presentation:

Erik Bashore, Masterstudent i fysik

 

Anna af Klercker, kandidatstudent i biologi.

Mer information finns i programmet. Titta på några av presentationerna nedan!

Keynotes:

Ralph Scheicher, Dept of Physics and Astronomy, Uppsala University
Nanopores - bridging life sciences and nanotechnology

Imagine pulling DNA through a nanometer-sized opening! Imagine reading its letters, A, C, G, T, as they zip through that tiny hole! Imagine thus sequencing an entire human genome within a few hours! - You can stop imagining now. This is real and I will talk about it.  

Fiona Skerman Dept of Mathematics, Uppsala University
Communicty Structure in Networks - with an interlude on random graphics

We take a look at the graph theory behind the most commonly used community detection algorithms for large network data sets.


Student presentations

Sigurd Vargdal, Master student in Physics. Mixing Enhancement with Two Phase Flow in Porous Media

Anna af Klercker, Bachelor student in Biology. Asgard archaea: Microbial gods of wrecking our family tree.

Zuxian He, Master student in Physics. Symmetry in six-dimensional superconformal space.

Ankur Roy, Master student in Computer Science. The State of Commercial Quantum Computing

Erik Bashore, Master student in Physics. The Quantum Approximate Optimization Algorithm
                                          

Robert Tonoian, Master student in Biology. Bacteriophage engineering for targeting bacterial surface protein  

Charles Praum, Master student in Physics. Ambiguities in Theoretical Physics: An Example from String Theory

Rebekka Fähnrich, Master student in Physics. Gaussian Mixture Models for Stellar Stream Detection

TekNats Studentkonferens

TekNats studentkonferens är en del av den kommunikationsträning som naturvetar och teknologstudenterna i Uppsala får under sin utbildning. Förutom att man får vara med om en spännande konferens ger konferensen en möjlighet att hålla ett föredrag i stor sal inför en större publik.

För åhörarna ger konferensen möjlighet till en breddad naturvetenskaplig/teknologisk allmänbildning och ökar kontakterna mellan ämnesgränserna.

Presentera

Konferensen är ett av de bästa tillfällena under studietiden för att öva muntlig framställning infför en större publik. Ta chansen att öva in den färdighet som arbetsgivare efterfrågar hos dagens anställda utöver ämneskunskaper! Vill du hålla en presentation kan du läsa mer vad som gäller under "Att hålla en presentation" nedan. Tänk på att din presentation ska förstås av andra naturvetare som inte är experter inom ditt område. 

Återkoppla

Du kan också bidra genom att vara återkopplare på presentationer under dagen. Du kommer då ge värdefulla kommentarer till några talare för att hjälpa dem utvecklas i sin roll som presentatör. Du övar samtidigt upp din egen förmåga till konstruktiv kritik och att på ett effektivt sätt kunna ge denna till andra. 

När du återkopplar och talar kan du få poäng på kursen ”Yrkeslivsanknytning: generiska kompetenser i biologi” (gäller kanditatprogrammet i biologi). OBS att du måste vara registrerad på kursen innan konferensen för att kunna tillgodoräkna dig poäng!

Självklart är alla studenter på TekNat välkomna att deltaga som åhörare!  Anmäl dig på länken ovan.

Att hålla en presentation

Att hålla en presentation på konferensen innebär att ge ett föredrag för större publik (ca 100 personer) på 15 minuter. Presentationerna kan handla om valfritt ämne inom TekNat och det enda kravet är att man ska kunna förstå dem oavsett vilket område man studerar. Du kommer alltså som talare att ha en blandning av geovetare, biologer, kemister, teknologer med flera bland åhörarna.

Du är välkommen att hålla föredraget på engelska eller svenska, det som du själv föredrar att lägga fokus på. Generellt har du en större palett av tekniker och större skicklighet i presentationer på ditt modersmål men beroende på vad du själv vill utveckla så kan ettdera språket vara lämpligt för dig.

När du gör en muntlig presentation finns det många saker som kan vara bra att tänka på. Grundläggande tips kan du hitta under "Muntliga presentationer" i menyn tilll vänster.

Du är också välkommen att kontakta oss som jobbar med DiaNa via e-post (diana.ibg.uu.se) och bli coachad inför din presentation.

Återkopplare

Som återkopplare på konferensen har du ett stort ansvar att ge konstruktiv kritik till den/de talare som du blir kopplad till. Då talaren troligen för första gången ger en presentation till en så pass stor åhörarskara är det ditt uppdrag som återkopplare att hjälpa talaren utvecklas i denna speciella kontext. Oavsett vilken nivå man ligger på som presentatör finns det alltid utrymme för förbättring. Det finns inget sådant som en perfekt presentatör. Det är där du som återkopplare kommer in.

Att kunna ge specifik och väl balanserad kritik till någon så att denne blir skickligare som presentatör är en färdighet i sig. Det formulär som finns att tillgå inom DiaNa ger en rad olika områden som man kan använda som referenspunkter när man ger återkoppling. Viktigast är dock att du alltid utgår från dig själv i din återkoppling.

För att bättre förbereda dig på din roll som återkopplare kan du klicka på "Återkoppling" i menyn till vänster eller kontakta DiaNa-ansvarig (diana@ibg.uu.se) för en individuell genomgång. 

Senast uppdaterad: 2023-11-03