TekNats studentkonferens 2020

TekNat:s Studentkonferens var i år ONLINE och startade onsdag 14 oktober kl 13.15 i Zoom. Konferensprogram.

I år var det Ingrid Ahnesjö, professor i zooekologi vid Institutionen för ekologi och genetik, som var inbjuden föreläsare och titeln på hennes föreläsning var "Mysteries of the sea, when females and males reproduce". 

Vi gratulerar Sona Hakhverdyan, kandidatstudent i biologi, som vann priset för bästa studentpresentation!

Du kan fortfarande titta på studentpresentationerna nedan. 

Carlos Enrique Torres Méndez, masterstudent i Kemi:
New organoclays for the removal of pollutants in water: Experiences in a developing country

Elias Waagaard, masterstudent i fysik:
Benchmarking a Cryogenic Code for the FREIA Helium Liquefier
Har du frågor om presentationen, skicka ett mail till elias.waagaard.0317@student.uu.se

Ilinca Petre, masterstudent i kemi:
Analysis of teargas metabolite in urine using GC-MS

Margaret Ojochide Aligbe, masterstudent i hållbar utveckling:
Managing Nigeria's Hunger Pandemic through scaling of interventions (Seeds of Good Anthropocene).
Har du frågor om presentationen, skicka ett mail till margaretaligbe@gmail.com

Roseline Awoga, masterstudent i biologi:
Developmental neurotoxicity testing and the disruption of estrogen, androgen and thyroid hormone signalling
Har du frågor om presentationen, skicka ett mail till Roseline.Awoga.4243@student.uu.se

Sona Hakhverdyan, kandidatstudent i biologi:
Looking for new sponge species in the Indo-Pacific ocean.
Har du frågor om presentationen, skicka ett mail till Sona.Hakhverdyan.0148@student.uu.se

Victor Hellgren, masterstudent i kemi: 
Mechanochemical generation and capturing of arynes

Yannick Hajee, masterstudent i kemi:
Smart Hydrogels in Tissue Engineering and Regenerative Medicine
Har du frågor om presentationen, skicka ett mail till ylhajee@protonmail.com

TekNats Studentkonferens 2020

TekNats studentkonferens är en del av den kommunikationsträning som naturvetar och teknologstudenterna i Uppsala får under sin utbildning. Förutom att man får vara med om en spännande konferens ger konferensen en möjlighet att hålla ett föredrag i stor sal inför en större publik.

För åhörarna ger konferensen möjlighet till en breddad naturvetenskaplig/teknologisk allmänbildning och ökar kontakterna mellan ämnesgränserna.

Presentera

Konferensen är ett av de bästa tillfällena under studietiden för att öva muntlig framställning infför en större publik. Ta chansen att öva in den färdighet som arbetsgivare efterfrågar hos dagens anställda utöver ämneskunskaper! Vill du hålla en presentation kan du läsa mer vad som gäller under "Att hålla en presentation" nedan. Tänk på att din presentation ska förstås av andra naturvetare som inte är experter inom ditt område. Läs vad 2018 års studentpresentatörer säger om att presentera

Återkoppla

Du kan också bidra genom att vara återkopplare på presentationer under dagen. Du kommer då ge värdefulla kommentarer till några talare för att hjälpa dem utvecklas i sin roll som presentatör. Du övar samtidigt upp din egen förmåga till konstruktiv kritik och att på ett effektivt sätt kunna ge denna till andra. 

När du återkopplar och talar kan du få poäng på kursen ”Yrkeslivsanknytning: generiska kompetenser i biologi” (gäller kanditatprogrammet i biologi). OBS att du måste vara registrerad på kursen innan konferensen för att kunna tillgodoräkna dig poäng!

Självklart är alla studenter på TekNat välkomna att deltaga som åhörare! 

Anmälan

Oavsett i vilken roll man deltar i konferensen så anmäler man sig innan (gäller ej för studenter som har konferensen som obligatorisk). Är man talare ska man också skicka in titel och sammanfattning  på sitt föredrag.

Att hålla en presentation

Att hålla en presentation på konferensen innebär att ge ett föredrag för större publik (ca 100 personer) på 15 minuter. Presentationerna kan handla om valfritt ämne inom TekNat och det enda kravet är att man ska kunna förstå dem oavsett vilket område man studerar. Du kommer alltså som talare att ha en blandning av geovetare, biologer, kemister, teknologer med flera bland åhörarna.

Du är välkommen att hålla föredraget på engelska eller svenska, det som du själv föredrar att lägga fokus på. Generellt har du en större palett av tekniker och större skicklighet i presentationer på ditt modersmål men beroende på vad du själv vill utveckla så kan ettdera språket vara lämpligt för dig.

När du gör en muntlig presentation finns det många saker som kan vara bra att tänka på. Grundläggande tips kan du hitta under "Muntliga presentationer" i menyn tilll vänster.

Du är också välkommen att kontakta oss som jobbar med DiaNa via e-post (diana.ibg.uu.se) och bli coachad inför din presentation.

Återkopplare

Som återkopplare på konferensen har du ett stort ansvar att ge konstruktiv kritik till den/de talare som du blir kopplad till. Då talaren troligen för första gången ger en presentation till en så pass stor åhörarskara är det ditt uppdrag som återkopplare att hjälpa talaren utvecklas i denna speciella kontext. Oavsett vilken nivå man ligger på som presentatör finns det alltid utrymme för förbättring. Det finns inget sådant som en perfekt presentatör. Det är där du som återkopplare kommer in.

Att kunna ge specifik och väl balanserad kritik till någon så att denne blir skickligare som presentatör är en färdighet i sig. Det formulär som finns att tillgå inom DiaNa ger en rad olika områden som man kan använda som referenspunkter när man ger återkoppling. Viktigast är dock att du alltid utgår från dig själv i din återkoppling.

För att bättre förbereda dig på din roll som återkopplare kan du klicka på "Återkoppling" i menyn till vänster eller kontakta DiaNa-ansvarig (diana@ibg.uu.se) för en individuell genomgång.