Naturvetarkonferensen 2005

2005 års konferens inleddes med ett föredrag om de problem miljögifter innebär för reproduktionen hos djur, av Monica Lind. Efter följde studentpresentationer.