Naturvetarkonferensen 2006

2006 års konferens öppnades av Siv Andersson som berättade om hur litet livet kan vara, ända ned på den mikroskopiska skalan. Efter följde många bra studentpresentationer. Programmet återfinns här.