Naturvetarkonferensen 2007

2007 års konferens inleddes med ett föredrag om moderna implantat av Tim Bowden varpå studentpresentationer tog vid. Programmet återfinns här.