Naturvetarkonferensen 2008

2008 års konferens hölls 15 oktober där Per Berg talade om vetenskapens nytta i samhället och sedan följde många bra studentpresentationer som kan läsas om i programbladet.