Naturvetarkonferensen 2013

Naturvetarkonferensen 2013 hölls 9 oktober kl. 13.15-17 i Ekman- och Friessalen, EBC, Norbyvägen 14.

Årets inbjudna gästföreläsare var Karin Stensjö, docent på institutionen för kemi, Ångström. Hon pratade om sin uppmärksammade forskning om hur cyanobakterier kan fungera som levande bränslemaskiner och omvandla sol och vatten till energi genom fotosyntes. Titeln på föredraget var "Cyanobränsle full tank, tack! Grön energi från sol och vatten". Efter det följde studentpresentationer inom naturvetenskap.  Programmet hittar du här.