Naturvetarkonferensen 2014

Naturvetarkonferensen 2014 hölls 8 oktober kl. 13.15-17 på Ångströmlaboratoriet.

Årets inbjudna gästföreläsare var Helene Andersson Svahn, professor in Nanobioteknik på KTH. Hon pratade om sin uppmärksammade forskning om nanobioteknik och hur den kan bidraga till noggrannare och känsligare analysmetoder t ex inom cancerforskning och enzymutveckling. Titeln på föredraget är "Nanobioteknik - många möjligheter!". Efter det följde studentpresentationer inom naturvetenskap. Titta i programmet.