TekNats studentkonferens 2020

TekNat:s Studentkonferens var i år ONLINE och startade onsdag 14 oktober kl 13.15 i Zoom. Konferensprogram.

I år var det Ingrid Ahnesjö, professor i zooekologi vid Institutionen för ekologi och genetik, som var inbjuden föreläsare och titeln på hennes föreläsning var "Mysteries of the sea, when females and males reproduce". 

Vi gratulerar Sona Hakhverdyan, kandidatstudent i biologi, som vann priset för bästa studentpresentation!

Du kan fortfarande titta på studentpresentationerna nedan. 

Carlos Enrique Torres Méndez, masterstudent i Kemi:
New organoclays for the removal of pollutants in water: Experiences in a developing country

Elias Waagaard, masterstudent i fysik:
Benchmarking a Cryogenic Code for the FREIA Helium Liquefier
Har du frågor om presentationen, skicka ett mail till elias.waagaard.0317@student.uu.se

Ilinca Petre, masterstudent i kemi:
Analysis of teargas metabolite in urine using GC-MS

Margaret Ojochide Aligbe, masterstudent i hållbar utveckling:
Managing Nigeria's Hunger Pandemic through scaling of interventions (Seeds of Good Anthropocene).
Har du frågor om presentationen, skicka ett mail till margaretaligbe@gmail.com

Roseline Awoga, masterstudent i biologi:
Developmental neurotoxicity testing and the disruption of estrogen, androgen and thyroid hormone signalling
Har du frågor om presentationen, skicka ett mail till Roseline.Awoga.4243@student.uu.se

Sona Hakhverdyan, kandidatstudent i biologi:
Looking for new sponge species in the Indo-Pacific ocean.
Har du frågor om presentationen, skicka ett mail till Sona.Hakhverdyan.0148@student.uu.se

Victor Hellgren, masterstudent i kemi: 
Mechanochemical generation and capturing of arynes

Yannick Hajee, masterstudent i kemi:
Smart Hydrogels in Tissue Engineering and Regenerative Medicine
Har du frågor om presentationen, skicka ett mail till ylhajee@protonmail.com

Senast uppdaterad: 2021-05-11