Teknats studentkonferens 2022

Konferensen hölls på EBC måndag 17 oktober 13:15 - 15:00, mer informationt hittar du i programmet.

Två studenttalare fick pris för bästa presentation:

Adam Jansson, kandidatstudent i biologi

 

 

Yassine Abdessamie Belaziz, kandidatstudent i kemi

Senast uppdaterad: 2023-11-03